Otosclerose

Wat is otosclerose

Otosclerose is aandoening waarbij er een verandering (remodellering) van het bot rondom het binnenoor plaatsvindt. Als gevolg van remodellering ontstaat een ander type bot. De voorkeursplaats voor het ontstaan van dit veranderde bot is het gebied van de voetplaat van de stijgbeugel. Als de stijgbeugel hierdoor niet meer goed kan bewegen, kan de versterking van het geluid door trommelvlies en gehoorbeentjes niet meer goed plaatsvinden, waardoor gehoorverlies ontstaat.

Wat is de oorzaak

Ondanks intensief onderzoek, is de exacte oorzaak van otosclerose onbekend. Waarschijnlijk zijn meerdere factoren betrokken zijn het ontstaan van otosclerose. Er zijn relaties gevonden met infectie door het mazelenvirus en zijn er aanwijzingen voor erfelijkheid en hormonale invloeden.

Hoe vaak komt otosclerose voor en wat zijn de klachten

Otosclerose komt met name voor bij blanke mensen. Bij ongeveer 0.5% van alle blanken ontstaat gehoorverlies als gevolg van otosclerose. Otosclerose komt twee keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. Meestal ontstaat de ziekte ergens tussen het 20e en 40e levensjaar. Bij ongeveer 70% van de patienten zijn beide oren betrokken.

De klachten bestaan voornamelijk uit langzaam erger wordend gehoorverlies. Ook kan er sprake zijn van oorsuizen of duizeligheid.

Wat doet de KNO-arts

Er vanuitgaande dat het gehoorverlies de reden is van het bezoek aan de KNO-arts, zal hij in het gesprek en het onderzoek zoveel mogelijk zekerheid proberen te krijgen over de oorzaak van het gehoorprobleem. Met name zal gevraagd worden naar wannneer het gehoorverlies is ontstaan, of het plotseling of geleidelijk is opgetreden, of het een of beide oren betreft, bijkomende klachten zoals duizeligheid of oorsuizen zijn, of er of er oorontstekingen in het verleden zijn geweest en of er familieleden zijn met otosclerose.

Het onderzoek bestaat uit een inspectie van de oren met de microscoop, het doen van stemvorkproeven, het meten van de druk in het middenoor en een gehoortest. Verder zal nog een CT scan van het oor worden gemaakt.

De diagnose otosclerose is pas met 100% zekerheid te stellen door het verrichten van een middenoorinspectie, een operatieve ingreep die de KNO-arts in staat stelt de beweeglijkheid van de afzonderlijke gehoorbeentjes te beoordelen.